top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 0300 123 66 88
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy I mi a fy nheulu Pam dewis Teleofal?
start content

Pam dewis Teleofal?

Gall y system Teleofal fod yn opsiwn arall ar gyfer defnyddwyr system sy’n cael gofal dwys, a chynyddu eu hyder i fod yn annibynnol yn eu cartref eu hunain.

Beth yw manteision Teleofal?

 • Hawdd ei sefydlu
 • Gwasanaeth monitro ar gael 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn.
 • Hybu annibyniaeth
 • Lleihau risg
 • Darparu tawelwch meddwl i deuluoedd a gofalwyr

Pwy all fanteisio?

“Fy helpu i fyw fy mywyd rwyf eisiau drwy ddefnyddio technoleg gynorthwyol i fy nghefnogi.”

 • Pobl hŷn yn byw ar eu pen eu hunain neu ar wahân.
 • Pobl gydag anableddau neu gyflyrau cronig e.e. cyflwr y galon, perygl o gwympo neu amhariadau.
 • Pobl ddiamddiffyn neu’r rheiny gyda gor-bryder am ddiogelwch a bod yn ddiogel.
 • Teulu a gofalwyr i gael sicrwydd a thawelwch meddwl.


Synwyryddion Teleofal eraill ar gael

Gall y system Teleofal fod yn opsiwn arall ar gyfer defnyddwyr system sy’n cael gofal dwys, a chynyddu eu hyder i fod yn annibynnol yn eu cartref eu hunain.


Beth yw’r manteision?

 • Hawdd ei sefydlu
 • Gwasanaeth monitro ar gael 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn.
 • Hybu annibyniaeth
 • Hybu annibyniaeth
 • Darparu tawelwch meddwl i deuluoedd a gofalwyr


Pwy all fanteisio?

“Fy helpu i fyw fy mywyd rwyf eisiau drwy ddefnyddio technoleg gynorthwyol i fy nghefnogi.”

 • Pobl hŷn yn byw ar eu pen eu hunain neu ar wahân.
 • Pobl gydag anableddau neu gyflyrau cronig e.e. cyflwr y galon, perygl o gwympo neu amhariadau.
 • Pobl ddiamddiffyn neu’r rheiny gyda gor-bryder am ddiogelwch a bod yn ddiogel.
 • Teulu a gofalwyr i gael sicrwydd a thawelwch meddwl.


Synwyryddion teleofal eraill ar gael?

Mae ystod eang eraill o synwyryddion ar gael y gellir ei ychwanegu i’r uned sylfaen a’i raglennu i weddu eich angen unigol. Mae’r synwyryddion hyn yn lleihau’r risg sy’n gysylltiedig gyda byw o ddydd i ddydd.

Synwyryddion Amgylcheddol

Gall Synwyryddion Amgylcheddol sicrhau eich diogelwch gartref drwy synhwyrydd mwg neu garbon monocsid.

end content