top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 0300 123 66 88
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy I mi a fy nheulu Gwasanaethau
start content

Gwasanaethau

Mae Galw Gofal yn cael ei gomisiynu gan awdurdodau lleol a darparwyr tai i ddarparu gwasanaethau monitro galwadau ar gyfer y canlynol:

 1. Larymau Cymdeithasol / Teleofal / Teleofal Symudol gyda thracio GPS
 2. Teleiechyd - monitro arwyddion bywyd
 3. Gwasanaeth galwadau gwirio ffonau, galw rhagweithiol 
 4. Gweithwyr sy’n Gweithio ar eu Pen eu Hunain a thracio GPS 
 5. Gwasanaethau y Tu Allan i Oriau, gan gynnwys:
  • Pwynt cyswllt ar gyfer Timau Dyletswydd Argyfwng Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Atgyweiriadau tai i awdurdodau lleol a chymdeithasau tai
  • Gwasanaethau Amgylcheddol
  • Gwarchod y Cyhoedd
  • Digartrefedd   
  • Adeiladau Cyhoeddus
  • Addysg a Gwasanaethau Ieuenctid ayyb
  • Adfer ar ôl Trychineb a Pharhad Busnes
  • Cefnogaeth gyda Chynllunio rhag Argyfwng
end content