top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 0300 123 66 88
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy I mi a fy nheulu Cael mynediad at wasanaethau Teleofal
start content

Cael mynediad at wasanaethau Teleofal

Manylion cyswllt ein partneriaid teleofal y byddwn yn monitro rhybuddion teleofal ar eu cyfer. Os ydych yn byw yn yr ardaloedd hyn ac yn dymuno gosod dyfeisiau teleofal, cysylltwch â'ch tîm lleol drwy'r dolenni isod. Os ydych yn byw y tu allan i'r ardaloedd hyn, ewch i wefan eich cyngor lleol.

Conwy

ccbcTîm Mynediad Conwy
Rhif Ffôn: 0300 123 66 88
E-bost: conwytelecareservice@conwy.gov.uk
Gwe: https://www.conwy.gov.uk/telecare

Pen-y-bont ar Ogwr

BridgendTeleofal Bridgelink
Rhif Ffôn: 01656 642279
Text: 18001 01656 642279
E-bost: ContactAssessmentReviewTeam@bridgend.gov.uk
Gwe: www.bridgend.gov.uk/residents/social-care-and-wellbeing/adult-social-care/bridgelink-telecare/

Sir Ddinbych        

dccUn Pwynt Mynediad
Rhif Ffôn: 0300 456 1000
Text: 07917 597993
E-bost: spoa@denbighshire.gov.uk
Gwe: https://www.denbighshire.gov.uk/telecare

Gwynedd

gcTeleofal Gwynedd
Rhif Ffôn: 01286 679059
E-bost: eiddo@gwynedd.llyw.cymru
Gwe: https://www.gwynedd.llyw.cymru/telecare

Cyngor Sir Ynys Môn

accUn Pwynt Mynediad
Rhif Ffôn: 01248 752 752     
E-bost: asdss@anglesey.gov.uk
Gwe: http://www.anglesey.gov.uk

end content