top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 0300 123 66 88
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy Newyddion Galwadau ffôn twyllodrus
start content

Byddwch yn ymwybodol o e-byst a galwadau ffôn Teleofal twyllodrus


Rydym yn ymwybodol y gallai defnyddwyr gwasanaeth Teleofal ar draws y wlad gael eu targedu gan sgamwyr sy’n ffonio neu’n e-bostio pobl hŷn a phobl ddiamddiffyn ac yn gofyn iddynt am eu manylion personol, eu manylion banc, neu am daliad ar gyfer dyfais neu wasanaeth Teleofal newydd.

Ni fydd Galw Gofal na darparwr Teleofal eich cyngor lleol byth yn cysylltu â chi dros y ffôn neu drwy neges e-bost i ofyn am eich manylion personol, eich manylion banc neu unrhyw arian felly peidiwch byth â darparu’r manylion hyn dros y ffôn a pheidiwch â chlicio ar unrhyw ddolen e-bost sy’n gofyn i chi wneud hyn. Os ydych yn amau unrhyw weithgareddau twyllodrus, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â’ch darparwr Teleofal cyn gynted â phosibl, a bydd yn eich cynghori ynglŷn â beth i’w wneud nesaf.Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content