top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 0300 123 66 88
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy Ar gyfer fy sefydliad Sut allwn ni helpu
start content

Sut allwn ni helpu

Cydweithio a chysylltu i wella ansawdd bywyd drwy hyrwyddo a chefnogi annibyniaeth.

Mae Galw Gofal yn sefydliad monitro galwadau rhagarweiniol a sefydledig gyda gwasanaeth cenedlaethol. Rydym wedi ein hachredu i’r safon diwydiant uchaf i sicrwydd ansawdd, systemau rheoli ac ar gyfer ein heiddo. Mae gennym un o’r cyfleusterau Derbyn Larymau gorau yn y DU.

Rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau monitro galwadau i Awdurdodau Lleol, y Byrddau Iechyd, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, grwpiau Elusennol a sefydliadau Preifat. Mae ein gwasanaethau ar gael ar gyfer y sector preifat a’r sector cyhoeddus yn eu dewis iaith. Rydym yn ymgynghori ac adolygu ein gwasanaethau, a pholisiau a gweithdrefnau gweithredol yn rheolaidd i sicrhau datblygu gwasanaeth a dylunio effeithiol i fodloni anghenion ein cwsmer.

Gwasanaethau rydym yn eu cynnig

end content