top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 0300 123 66 88
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy Amdanom Ni Ein cenhadaeth, gwerthoedd a gweledigaeth
start content

Ein cenhadaeth, gwerthoedd a gweledigaeth

Ein Gweledigaeth

Darparu gofal a chefnogaeth ragorol i deuluoedd a busnesau drwy dechnoleg Teleofal arloesol a gwasanaethau ardderchog y tu allan i oriau swyddfa ac i weithwyr sy'n gweithio ar eu pen eu hunain.  Rydym yn ymdrechu i hyrwyddo annibyniaeth, tawelwch meddwl a lles i’n cleientiaid, gan ymateb yn gyflym i’w holl anghenion. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gweithwyr yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu a’u bod yn cael cyfle i dyfu a datblygu, fel y gallant ddarparu gofal o’r ansawdd gorau.

Ein Gwerthoedd

  • Rydym yn dosturiol 
  • Rydym yn barchus 
  • Mae gennym onestrwydd
  • Rydym yn arloesol
  • Rydym yn gweithio fel tîm

Ein Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yng ngwasanaethau Teleofal a monitro galwadau Galw Gofal yw bod yn brif ddarparwr yng Nghymru a thu hwnt ar gyfer gwasanaethau Teleofal 24/7, gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa ac i weithwyr sy'n gweithio ar eu pen eu hunain. Byddwn yn adnabyddus am ein gwasanaethau rhagorol i gwsmeriaid, ein datrysiadau arloesol, amseroedd ymateb i alwadau ac ymrwymiad i fodlonrwydd gweithwyr.  

Ein nod yw creu diwylliant o ragoriaeth, ble bydd ein cleientiaid yn gallu bod yn hyderus y byddant yn cael y gofal gorau bosibl, a ble gall ein gweithwyr fod yn falch o wasanaeth sy’n gwerthfawrogi eu cyfraniadau ac yn buddsoddi yn eu llwyddiant.  

Byddwn yn parhau i addasu ac esblygu ein gwasanaethau i fodloni anghenion sy’n newid gan ein cleientiaid a’r gymuned ehangach, ar gyfer dyfodol cryf a chynaliadwy, ond wrth aros yn driw i’n gwerthoedd craidd sef tosturi, parch a gonestrwydd. 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content