top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 0300 123 66 88
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy Amdanom Ni Tystebau
start content

Tystebau

Clwyd Alyn

clwydalyn-logo
“Mae Galw Gofal yn sefydliad sydd wedi hen ennill ei blwyf, sy’n cynnig gwasanaeth ateb galwadau brys y tu allan i’n horiau gwaith. Mae gennym berthynas waith â Galw Gofal ers blynyddoedd lawer a gyda’n gilydd rydym wedi datblygu gwasanaeth amhrisiadwy i’n defnyddwyr gwasanaeth, gan alluogi i’w diogelwch a’u lles fod wrth wraidd popeth a wnawn”

North Wales Housing

 nwh-logo
“Mae Galw Gofal yn rhoi tawelwch meddwl mawr i’n preswylwyr a’u teuluoedd pan nad yw ein staff yn gweithio. Maent yn teimlo’n fwy diogel yn eu cartrefi, sy’n hanfodol bwysig i bobl hŷn. Mae’r gwasanaeth yn werthfawr i staff hefyd, gan ei fod wrth gefn os bydd tarfu ar wasanaethau systemau mewnol ac atgyweiriadau a galwadau brys. Mae staff bob amser yn gwrtais a chyfeillgar, sy’n bwysig oherwydd ei fod yn galluogi’r rhai sy’n cael y gwasanaeth i aros yn eu cartrefi a’u cynefin eu hunain. Mae hyn yn golygu cymaint i lawer”.


Cyngor Sir Ddinbych

 DCC
"Mae Galw Gofal yn darparu gwasanaeth rhagorol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i’n Cwsmeriaid Teleofal. Mae ymarferwyr, dinasyddion a’u teuluoedd yn troi at Galw Gofal am sicrwydd a rhywfaint o ddiogelwch i sicrhau eu bod yn gwybod y byddai larwm yn cael ei chanu pe bai problem pan fydd unigolyn gartref ar eu pen eu hunain am gyfnodau yn ystod y dydd neu’r nos. Mae’r staff yn Galw Gofal yn darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid, maen nhw’n wybodus iawn, maen nhw wedi helpu llawer iawn o bobl."

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content