Mynediad at wasanaethau Teleofal

 

 

Conwy
Tîm Mynediad Conwy

ffôn: 01492 577585 / 577586 neu 0300 456 1111

e-bost: gwasanaethauteleofalconwy@conwy.gov.uk

gwe: http://www.conwy.gov.uk

 

 

 

Sir Ddinbych
Un Pwynt Mynediad i Oedolion

ffôn: 0300 456 1000

ffacs: 01824 712888 Tecst: 07917 597993

e-bost: spoa@sirddinbych.gov.uk

gwe: https://www.sirddinbych.gov.uk/teleofal

 

 

Gwynedd

Teleofal Gwynedd

ffôn: 01286 679059

e-bost: eiddo@gwynedd.llyw.cymru

gwe: http://www.gwynedd.llyw.cymru

 

 

 

Ynys Môn

Un Pwynt Mynediad

ffôn: 01248 752 752

e-bost: asdss@ynysmon.gov.uk

gwe: http://www.ynysmon.gov.uk

 

 

Cysylltu â ni