Croeso i
Wasanaeth Monitro Galwadau Rhanbarthol Gogledd Cymru

Technoleg

Mae'r defnydd o dechnoleg i gefnogi gofal yn helpu i atal, cadw trefn a rheoli niwed neu salwch, yn arafu cynnydd anghenion gofal, yn cynnal ac yn hyrwyddo annibyniaeth yn y cartref ac yn y gymuned. Mae gan dechnolegau megis teleiechyd, teleofal, telefeddygaeth, telehyfforddiant a apps hunan-ofal y potensial i drawsnewid y ffordd y mae pobl yn rheoli eu gofal iechyd eu hunain, gan eu grymuso i'w reoli mewn modd sy'n iawn iddyn nhw. Mae'r Gwasanaeth Monitro Galwadau wedi ei sefydlu i fonitro technoleg o'r fath.

 

 
  Synwyryddion
Teleofal
 

Uned
Teleofal

 

Canolfan
Monitro Galwadau

 

Beth yw Teleofal?
Mae uned Teleofal yn cael ei gysylltu 'ch llinell ffn, ynghyd ag amrywiaeth o synwyryddion a ddewiswyd yn l eich anghenion.

Gall cymorth gael ei alw drwy wasgu botwm neu trwy rhybudd awtomatig gan un o'r synwyryddion Teleofal i'r uned. Mae'r uned yn creu galwad ffôn i'r Ganolfan Monitro Galwadau lle bydd gweithredydd hyfforddedig yn ateb ac yn asesu'r alwad a chydlynu ymateb drwy ffonio teulu neu ffrindiau, eich meddyg, neu'r gwasanaethau brys yn ôl yr angen.

 

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i gael mwy o wybodaeth am sut i gael mynediad i'r gwasanaeth Teleofal yn eich hardal chi.

 

 

 

Cysylltu â ni