Gwasanaethau

Mae Galw Gofal wedi ei gomisiynu gan awdurdodau lleol a darparwyr tai i ddarparu gwasanaethau monitro galwadau ar gyfer y canlynol:

 

 1. Larymau Cymdeithasol/Teleofal/  Teleofal Symudol gyda thracio GPS

 2. Monitro arwyddion hanfodol - Teleiechyd

 3. Gwasanaeth Galwadau Gwirio Ffôn – Galw rhagweithiol

 4. Gweithwyr Unigol a system tracio GPS

 5. Cardiau Gofalwyr

 6. Gwasanaeth Tu Allan i Oriau Swyddfa, yn cynnwys:

  • Pwynt cyswllt ar gyfer Timau Dyletswydd Brys y Gwasanaethau Cymdeithasol

  • Atgyweiriadau tai ar gyfer awdurdodau lleol a chymdeithasau tai

  • Gwasanaethau Amgylcheddol

  • Gwarchod y Cyhoedd

  • Digartrefedd

  • Adeiladau Cyhoeddus

  • Addysg - Gwasanaeth Ieuenctid ac ati

 7. Adfer ar ôl Trychineb a Pharhad Busnes

 8. Cymorth gyda Chynllunio Rhag Argyfwng

 

 

Mae gan Galw Gofal gronfa ddata eang o gysylltiadau a gwybodaeth sy'n ymwneud â phob cwsmer ac, o ganlyniad i ddarparu gwasanaeth hanfodol bywyd, mae’n gweithio'n agos â'r holl wasanaethau brys

 

Cysylltu â ni