Cydweithio Rhanbarthol

Sefydlwyd Galw Gofal ar 1af o Fehefin 2011 drwy brosiect gydweithio rhwng awdurdodau lleol Gogledd Cymru wrth uno tair canolfan monitro, a chyfuno dros 25 mlynedd o brofiad mewn darpariaeth Teleofal.

 

Mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg mewn partneriaeth o dan Gytundeb Adran 101 rhwng Ynys Môn, Conwy a Chyngor Gwynedd. Mae'r gwasanaeth yn cael ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

 

Cafodd y gwasanaeth monitro galwadau yng Ngogledd Cymru ei drawsnewid drwy fodd y gronfa Buddsoddi i Arbed Llywodraeth Cymru. Nod y Bartneriaeth yw gwireddu dull mwy cynaliadwy, effeithiol ag effeithlon o ddarparu gwasanaethau.

 

Lansiwyd Galw Gofal yn swyddogol gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ar 17 Tachwedd 2011.

 

 

Cysylltu â ni